Agderkonferansen

Hvordan forbereder virksomheter på Sørlandet seg på morgendagens arbeidsliv? Og hva innebærer det egentlig å være forberedt?  Tirsdag 26. januar skal Storform lede andre del av Agderkonferansen, der temaet er omstilling og kontinuerlig forbedring.

 

Agderkonferansen har etablert seg som landsdelens viktigste møteplass for næringsliv, offentlig forvaltning og politikk. Årets tema er fremtidens arbeidsliv og en rekke spennende foredragsholdere vil ta deltakerne gjennom ulike perspektiv på hvordan fremtidens arbeidsliv vil bli seende ut.

Erfaringsutveksling

Under andre del av konferansen er målet å skape dialog og erfaringsutveksling mellom deltakerne og næringslivet og offentlig sektor i regionen. Det er Storform som leder seminaret, og SINTEF vil bidra med sin kompetanse på arbeid med LEAN og kontinuerlig forbedring.

– Gjennom vårt samarbeid med SINTEF har vi fått forskningsleder Geir Ringen til å bli med å innlede på tema omstilling og kontinuerlig forbedring, sier Svein Hjorthaug, partner og seniorkonsulent i Storform

Etter en kort presentasjon, vil konferansedeltakerne bli delt inn i grupper, og få anledning til å sirkulere på fem ulike stasjoner. Hver stasjon er representert med en bedriftsleder fra kjente regionale virksomheter som deler interessante og konkrete historier knyttet til omstilling og kontinuerlig forbedring.

– Virksomhetene vil dele helt konkrete initiativ og resultater av omstilling og arbeidet med kontinuerlig forbedring. Vi ønsker å skape en arena for å utveksle erfaring og for å stimulere arbeid med omstilling, både for de som må og de som kan, sier Hjorthaug.