Doktorgrad i LEAN og Internasjonal endringsledelse

Color_4426_Storform_0089

Fra høsten 2017 styrker Storform kompetansen innen kjerneområdet, ledelse og kontinuerlig forbedring. Torbjørn Hekneby er opptatt som P.hD student ved Handelshøgskolen Universitetet i Agder. Parallelt med arbeidet i Storform skal han derfor bruke de neste 4 årene til å forske på lederadferd i Elkem. Doktorgradprosjektet er et samarbeid mellom Storform, Universitetet i Agder, Elkem, NTNU og Forskningsrådet.

 

Selve forskningsprosjektet har tittelen «Opening the “Black box” of change management in LEAN implementation».

– Forskning innen Lean synes å mangle tydelig beskrivelse av hva slags type lederadferd som sikrer suksess i LEAN implementering, og det er dette jeg ønsker å forske på, forklarer Torbjørn.

Han forteller videre at ledelse og LEAN ofte beskrives som «supportive» eller «active» spesielt knyttet til topplederrollen i en virksomhet.

– Hva som faktisk ligger i «supportive» eller hvilken konkret adferd en her snakker om, er det forsket lite på. Det synes også å være en distinksjon mellom de ulike nivåer av ledelse i en organisasjon, og hvordan adferd på disse nivåene fremstår for å lykkes med LEAN implementering. Målet med prosjektet er således å avdekke suksessfull lederadferd i en vellykket internasjonal bedrift innen LEAN og LEANimplementering, fortellerTorbjørn.

 

Sørlandsbedrift under lupen

Forskningsprosjektet skal ta utgangspunkt i internasjonale bedrifters arbeidsorganisering knyttet til endring og omstilling. Det er Elkem AS som blir objekt for selve prosjektet.

– Elkem har jobbet med Lean og kontinuerlig forbedring i flere tiår og kan vise til en formidabel utvikling og resultatforbedring i denne perioden. Videre er Elkem et internasjonalt selskap med flere titalls fabrikker i flere verdensdeler herunder Asia, Kina, Sør Amerika, Amerika samt Europa. Elkem vil derfor bli en viktig samarbeidspartner og vil således kunne tilby prosjektet en formidabel base av informasjon og kunnskap omkring hva slags ledelse som faktisk støtter LEANimplementering i et internasjonalt selskap.

 

Viktig kompetanseheving

Det er Storform og Forskningsrådet som sammen finansierer doktogradsprosjektet.

– For Storform er dette viktig forskning for å styrke vår kompetanse innen ledelse og kontinuerlig forbedring, sier daglig leder i Storform Hanne Holvik.

– I våre lederprogram trener vi ledere på hvordan de bruker kommunikasjonsferdigheter for å ta i bruk og innføre kontinuerlig forbedring som del av sin arbeidsform og kultur. Dette området er spennende og kan gi stor verdi for de organisasjoner som lykkes med det. Vi er stolte av at Torbjørn er tatt opp som P.hD student og gleder oss til å følge forskningen tett i årene som kommer.