Dyreparken – «litt bedre enn i går».

image description

 

Januar 2017 startet 40 ledere i Dyreparken på et utviklingsløp ledet av Storform. Et viktig tiltak for å lykkes med å nå målene våre, forteller konsernsjef Reidar Fuglestad.

 

Dyreparken har de siste 15 årene hatt en fantastisk utvikling. Med eiere som virkelig har satset og modig og dedikert ledelse, så har parken blitt nærmest et allemannseie, ikke bare på Sørlandet – men i nasjonal og kanskje også nordisk sammenheng. Men Dyreparken skal videre.

– Det er igjen på tide å ta nye grep. Vi beveger oss i syvårssykluser, og et nytt skifte er på vei. Fremover kommer vi til å bli mer medarbeiderstyrt og vi skal være en lærende organisasjon, sier Reidar.

– Vår viktigste ressurs er alle de dyktige og engasjerte menneskene vi har rundt oss i parken hver dag. Sammen skal vi trekke parken fremover.

I 2013 begynte tanken om en endret kultur å sette seg. Parken hadde lagt bak seg flere år på rad med ”tidenes beste resultater”. Spørsmålet ble påtrengende; hva skal vi gjøre nå for å komme videre?

Svaret ble ”Dyreparken litt bedre enn i går”. Et sjarmerende uttrykk for en grunnleggende tro på at skal vi komme videre nå, så må vi jobbe smartere, vi må lære av det vi gjør og forbedre oss. Hele tiden, hver dag.

 

LEAN

Interessen for bedriftskulturer og endring har alltid vært sterk hos Reidar, og også hos hans ”våpendrager” gjennom mange år, HR-direktør Sofie Ringen. Sammen med ledergruppen etablerte de ”Dyreparken litt bedre enn i går”. Dyreparken erobret tankegods fra LEAN.

”Men vi produserer vel ikke biler, slik de gjør hos Toyota”, kommenterte en medarbeider. Sofie var rask til å svare, ”Det gjør vi vel, vi produserer biler hver eneste dag. Opplevelser er våre biler”. Og så var de i gang med å gjøre ting på sin egen måte.

”Dyreparken Litt bedre enn i går” er blitt parkens viktigste strategiske satsning.

– Det handler om å få mennesker nysgjerrig på å gjøre ting enda bedre enn i går. Om vi leter etter forbedringer, mer enn vi leter etter feil, så skjer det noe spennende med kulturen vår. Så har vi en rekke verktøy og metoder, men det er ikke det viktigste. Det handler først og fremst om kultur og om ledelse. Sier Sofie.

 

Satser på ledelse

Dyreparken har i alle år jobbet godt med sine medarbeidere. Og i sesongen er det ganske mange av dem. Om sommeren er Dyreparken blant landsdelens største arbeidsplasser når ca. 1000 ungdommer entrer arbeidslivet, ofte for første gang.

– Vi har jobbet godt med lederskap på de nivåene som håndterer våre sesongarbeidere. Nå er tiden kommet til å jobbe med resten av ledelsen i Dyreparken, sier Sofie.

I januar 2017 startet derfor Dyreparken et 16 måneders utviklingsløp for 40 av sine ledere. Storform har fått i oppgave sammen med HR-avdelingen i Dyreparken å gjennomføre programmet.

– For oss er det veldig inspirerende å få lov til å jobbe med lederne i Dyreparken, sier konsulent og partner i Storform, Svein Hjorthaug

– Dyreparken har virkelig skapt sitt eget program for kontinuerlig forbedring. Det er solid forankret hos beslutningstakere, og i ferd med å prege hele organisasjonen. Slikt blir det resultater av.

Storform har de siste årene dreid sin ledertrening i retning av endrings- og forbedringsarbeid. LEAN handler først og fremst om kultur og ledelse. Og virksomheter som lykkes med dette, har dedikerte ledere, og toppledere, som tålmodig jobber med forankring, over tid.

– For oss i Storform er sammenhengen mellom det vi kaller transformasjonsledelse og kontinuerlig forbedring, det vi tror skaper varige endringskulturer og herigjennom varig forbedringer. Ledere må evne å skape motivasjon og involvering hos medarbeidere. Selvstendige og nysgjerrige medarbeidere er avgjørende for å skape endring. Da kan det være vel så viktig for ledere å stille gode spørsmål, som å gi egne svar.

Vi gleder oss til fortsettelse med Dyreparken, sier Svein Hjorthaug.