«LEDELSE I ENDRING» – et lederutviklingsprogram fra Storform

[rev_slider_vc alias=»top»]
Storformprogrammet "Ledelse i endring" er rettet mot deg som ønsker å utvikle deg som leder. Programmet starter i februar 2016 og er praktisk rettet med utgangspunkt i endringsledelse og innføring av kontinuerlig forbedring. Påmeldingsfrist 12. desember 2015.
[ult_buttons btn_title=»PÅMELDING» btn_link=»url:http%3A%2F%2Fwww.storform.no%2Fpamelding-ledelse-i-endring%2F||» btn_align=»ubtn-center» btn_size=»ubtn-custom» btn_width=»917″ btn_height=»65″ btn_title_color=»#ffffff» btn_bg_color=»#eb2034″ btn_hover=»ubtn-fade-bg» btn_bg_color_hover=»#bc1818″ icon=»none» icon_size=»20″ btn_icon_pos=»ubtn-sep-icon-at-left» btn_shadow=»shd-bottom» btn_shadow_size=»5″ btn_font_size=»32″]

TEMA OG INNHOLD

Målet er at du etter endt program skal være mentalt, praktisk og teoretisk rustet til å gjennomføre konkrete endrings- og omstillingstiltak i egen virksomhet.

Ledelse
Du vil lære anerkjente teorier om ledelse, herunder endringsledelse, situasjonsbestemt ledelse og prestasjonsledelse. Du vil også lære om emosjonell kompetanse, motivasjonsteori, stresshåndtering og teori fra andre organisasjonspsykologiske temaer.

Kommunikasjonsferdigheter
Du vil utvikle og trene på grunnleggende kommunikasjonsferdigheter for å håndtere omstilling og praktisk etablere kontinuerlig forbedring i egen virksomhet.

Team og gruppedynamikk
Du lærer å lede og være en del av et høypresterende team. Du vil kjenne på kroppen hvordan gruppedynamikk påvirker både team og enkeltindivider, og hvordan du kan få ditt team til å skape kontinuerlig forbedring i egen virksomhet.

LEAN og kontinuerlig forbedring
Du vil få inngående kjennskap til metodikk og verktøy innen LEAN og kontinuerlig forbedring. Og du vil lære hvordan du i et team konkret kan anvende og etablere prosesser for kontinuerlig forbedring, samt hvordan du kan sikre at din organisasjon som helhet lykkes med implementering av forbedringsarbeidet.

Selvutvikling
Du vil bli bedre kjent med deg selv som menneske og leder. Du vil få ny innsikt i hvordan du påvirker andre, og hvordan andre virker på deg. Du vil få mulighet til å utvikle din emosjonelle kompetanse og stressmønstre, noe som vil bidra til at du blir en mer motiverende leder.

[ult_buttons btn_title=»OM LEDELSE I ENDRING » btn_link=»url:%23ledelse||» btn_align=»ubtn-center» btn_size=»ubtn-custom» btn_width=»207″ btn_height=»60″ btn_padding_left=»10″ btn_padding_top=»10″ btn_hover=»ubtn-fade-bg» btn_bg_color_hover=»#7a7a7a» btn_title_color_hover=»#ffffff» icon_size=»32″ btn_icon_pos=»ubtn-sep-icon-at-left»][ult_buttons btn_title=»GJENNOMFØRNIG OG PENSUM » btn_link=»url:%23program||» btn_align=»ubtn-center» btn_size=»ubtn-custom» btn_width=»207″ btn_height=»60″ btn_padding_left=»10″ btn_padding_top=»10″ btn_hover=»ubtn-fade-bg» btn_bg_color_hover=»#7a7a7a» btn_title_color_hover=»#ffffff» icon_size=»32″ btn_icon_pos=»ubtn-sep-icon-at-left»][ult_buttons btn_title=»PRAKTISK INFORMASJON» btn_link=»url:%23info||» btn_align=»ubtn-center» btn_size=»ubtn-custom» btn_width=»207″ btn_height=»60″ btn_padding_left=»10″ btn_padding_top=»10″ btn_hover=»ubtn-fade-bg» btn_bg_color_hover=»#7a7a7a» btn_title_color_hover=»#ffffff» icon_size=»32″ btn_icon_pos=»ubtn-sep-icon-at-left»]
[ult_buttons btn_title=»Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon?» btn_link=»url:http%3A%2F%2Fwww.storform.no%2Fledelse-i-endring-interessent%2F||» btn_align=»ubtn-center» btn_size=»ubtn-custom» btn_width=»207″ btn_height=»100″ btn_padding_left=»20″ btn_padding_top=»20″ btn_title_color=»#ffffff» btn_bg_color=»#e8253a» btn_hover=»ubtn-fade-bg» btn_bg_color_hover=»#af2828″ icon=»none» icon_size=»32″ icon_color=»#ffffff» btn_icon_pos=»ubtn-sep-icon-at-left» btn_font_size=»18″]

ingebjor_trydal5

Ingebjørg Trydal,
ansvarlig for lederutvikling i Agder Energi

«Storform sitt lederprogram anbefales til alle som ønsker praktisk trening på hvordan skape endring og omstilling i egen organisasjon. Programmet er målrettet, utfordrende med høyt faglig innhold.»

jarle-dyrdahl

 Jarle Dyrdal
Director Cameron AS

«Jeg deltok på Storform sitt lederprogram I 2012. Programmet har gitt meg mange praktiske verktøy for å drive endring og kontinuerlig forbedring. I tillegg har jeg lært masse om meg selv og hvordan lede team og enkeltpersoner under endring.«

per-arnstein-AAmodt

Per Arnstein Åmot,
Dyreparken Kristiansand

«Storform har vært vår rådgiver på team, ledelse og kultur siden 2006. De lever alltid kvalitet og gir oss god støtte i våre omstillingsprosesser.»

unni_mesel

Unni Mesel,
Aquarama Kristiansand

«Jeg deltok på Storform sitt lederprogram i 2013. For meg har programmet vært spesielt nyttig i forhold til endringsprosesser vi har gjennomført i Aquarama. Styrken i programmet er den praktiske tilnærmingen, kombinert med mye selvutvikling.»

ann-kristin-olsen

Ann Kristin Olsen,
Fylkesmann i Vest Agder

“Programmet holder faglig høyt nivå og er svært praktisk. For Fylkesmannen har programmet hatt betydning for den omstillingen vi nå gjennomfører.”

frank_haaland

Frank Håland,
Direktør Agder Energi

”Endelig et lederprogram som virker. Det hjalp oss til å nå våre svært ambisiøse mål.”

OPPBYGGING OG GJENNOMFØRING

Programmet kombinerer det nyeste innen teori og forskning med praktisk og konkret ledertrening. Din personlige utvikling er i sentrum under hele gjennomføringen og vi gir deg effektive lederverktøy og metoder for å sikre at du kan iverksette og gjennomføre effektive forbedringstiltak i egen virksomhet. Under ser du hvordan programmet er bygd opp:

Før første samling

Personlighetstest Catell 16 PF samt individuell samtale

Samling 1 – Praktisk ledelse og endring

 • Innføring i grunnleggende teori i ledelse med spesiell vekt på norsk arbeidsmiljølov og ledelse i Norge
 • Innføring av grunnleggende teori i organisasjonspsykologi med vekt på endring og omstilling i den «Norske modellen»
 • Innføring av grunnferdigheter i kommunikasjon og endring
 • Innføring av utviklingsplan og prinsipper for selvutvikling
 • Grunnforståelse for arbeidsmiljø og konflikthåndtering

Mellom samling 1 og 2

 • Triadetrening med praktisk trening av innlærte ferdigheter
 • Utsending av 360 ledermåling
 • Utviklingsplan og logger

Samling 2 – Praktisk ledelse og endring

 • Innføring i grunnleggende motivasjonsteori med spesiell vekt på endring og omstilling i den «Norske modellen»
 • Innføring av nye grunnferdigheter i kommunikasjon og endring
 • Konflikthåndtering og de juridiske rammer innen konfliktarbeid
 • Presentasjon av 360 ledermåling
 • Feedback og selvutvikling med forankring i egen utviklingsplan

Mellom samling 2 og 3

 • Triadetrening med praktisk trening av innlærte ferdigheter
 • Presentasjon av 360 ledermåling og utviklingsplan i triaden
 • Utviklingsplan og logger

Samling 3 – Ledelse, LEAN og kontinuerlig forbedring

 • Innføring i grunnleggende teori om team og kontinuerlig forbedring / LEAN i den «Norske modellen»
 • Teamdeling og trening av praktiske ferdigheter i team.
 • Innføring av grunnleggende teori i emosjonell kompetanse og mentale begrensninger i endringsarbeid
 • Praktisk trening og utvikling av høypresterende team

Mellom samling 3 og 4

 • Teamsamling med fokus på praktisk trening i team
 • Oppgaveløsning med fokus på prestasjon og endring. Bruk av konkrete LEAN-verktøy
 • Utviklingsplan og logger

Samling 4 – Ledelse, team og kontinuerlig forbedring

 • Videre innføring i teori om LEAN og kontinuerlig forbedring. Hvordan bli et høypresterende team?
 • Innføring i teori innen organisasjonspsykologi og dialogkompetanse. Hvordan prestere i beslutningsteam
 • Videre innføring i praktiske LEAN-verktøy og konkret trening i team
 • Selvutvikling og feedback i team knyttet til emosjonell kompetanse og mental styrke i endringsarbeid

Mellom samling 4 og 5

 • Teamsamling med fokus på praktisk trening i team
 • Oppgaveløsning med fokus på prestasjon og endring. Bruk av konkrete LEAN-verktøy
 • Utviklingsplan og logger

Samling 5 – Ledelse, team og kontinuerlig forbedring

 • Videre innføring i teori om LEAN og kontinuerlig forbedring. Praktisk bruk av verktøy.
 • Innføring i teori om organisasjonspsykologi og gruppedynamikk. Hvilke prosesser hinder utvikling i en gruppe eller i en bedrift?
 • Praktisk trening i team på endring og kontinuerlig forbedring
 • Medietrening
 • Etablering av teamets målkort og utviklingsplan

Mellom samling 5 og 6

 • Teamsamling med fokus på teamets evne til praktisk omstillingsarbeid og kontinuerlig forbedring
 • Bruk av alle ferdigheter som er innlært i programmet
 • Evaluering av målkort
 • Klargjøring til Assessment Center

Samling 6, Assessment Center og sertifisering

 • Individuell Assessment med fokus på alle innlærte grunnferdigheter
 • Team Assessment med fokus på endring og teamets evne til å håndtere konkrete teamoppgaver
 • Mental og praktisk evaluering av individuell og team prestasjon
 • Sertifisering

KONSULENTENE I STORFORM AS

Storform sine konsulenter er svært erfarne og har jobbet med endring og omstilling i nasjonale og internasjonale virksomheter i en årrekke. Vi har trent og skolert hundrevis av ledere på praktiske ferdigheter innen endring og omstilling, og gitt ledere konkrete verktøy for å jobbe med omstilling og forbedringsarbeid i egen virksomhet. Vår kompetanse er i spenningsfeltet mellom organisasjonspsykologi og virksomhetsstyring.

I tillegg til Storforms egne konsulenter vil forskningsmiljøene SINTEF og NTNU, advokatfirmaet Deloitte og psykologspesialist Mogens Albæk bidra med faglig innhold i programmet.

Storform

torbjorn_

Torbjørn Hekneby

har over 15 års erfaring med lederutvikling på elitenivå i idrett og næringsliv. Torbjørn er cand. scient med hovedfag idrett, og har bakgrunn fra Hærens Krigsskole. Torbjørn er opptatt av å veilede ledere og utfordre dem for å få ut potensialet i organisasjoner. Videre fokuserer han på å gi ledere verktøy slik at de kan starte kontinuerlig forbedring i egen organisasjon. Torbjørn var med å starte Storform i 2006 og har hatt ansvar for at over 400 ledere har gjennomført Storforms Lederutviklingsprogram.

Storform

hanne_

Hanne Holvik,

har solid erfaring som konsulent innenfor ledelse og organisasjonsutvikling fra både privat og offentlig sektor. Hanne har master i Ledelse og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI. Før Storform jobbet Hanne 8 år som konsulent i Accenture hvor hun jobbet med endrings og utviklingsprosesser for store norske og internasjonale virksomheter.

Storform

svein_

Svein Hjorthaug

har over 15 års erfaring som rådgiver innenfor strategi, ledelse og kommunikasjon. Han har bakgrunn fra kommunikasjonsbransjen hvor han har lang fartstid både som konsulent og leder.  Svein er nysgjerrig, har gode analytiske evner og kommunikasjonsferdigheter som gjør han i stand til å formidle komplekse problemstillinger på en enkel og forståelig måte.

Storform

ida_

Ida Kristine Moe

har en master i Samfunnskommunikasjon fra UiA, og har de siste årene vært trainee i Trainee Sør. Der har hun fått verdifull erfaring fra noen av de største offentlig og private virksomhetene på Sørlandet. Hun har blant annet arbeidet med kommunikasjon i Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus og Otera Infra.

Ida Kristine Moe vil være programvert for dette storformprogrammet

Storform

espen_

Espen Fosse Storaas

er investor og en av grunnleggerne av suksessen PSWinCOM. Espen er i dag medeier og daglig leder i selskapet eRadar. eRadar er Storforms måleverktøy for klimaundersøkelser, ledermålinger, kundermålinger mv. Espen er opptatt av å ta medarbeidere, ledere og kunder på alvor og skape konsepter og løsninger som bidrar til utvikling og måloppnåelse

Bidragsyter

mogens

Mogens Albæk

Mogens er utdannet cand.psychol. Han er spesialist i klinisk psykologi (NPF) og er videreutdanning innen psykiske traumer fra Harvard.

Mogens har erfaring som kliniker og leder innen spesialisthelsetjenesten, klinisk psykologisk behandling/terapi, organisasjonspsykologi, forsking og utviklingsarbeid. Han vil bidra i lederprogrammet med sin kompetanse på mentale prosesser i et lederperspektiv.

Bidragsyter

geir_SINTEF

Geir Ringen, SINTEF / NTNU

Geir Ringen har PhD innen kunnskapsbasert produktutvikling ved NTNU. Har deltatt i mange bedrifts- og  forskningsprosjekter i SINTEF Raufoss  Manufacturing, og har publisert en rekke artikler om effektive innovasjons- og produktutviklingsprosesser. Ringen er nå forskningssjef for avdelingen Produkt- og Produksjonsutvikling. Han vil bidra i programmet.

Bidragsyter

deliotte

Advokater fra Deloitte

Storform samarbeider med advokatfirmaet Deloitte. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester. På en av samlingene vil advokater fra Deloitte bidra med sin arbeidsretslige kompetanse.

PRAKTISK INFORMASJON

Målgruppen for dette programmet er ledere i alle typer virksomheter, både mellomledere, prosjektledere og andre medarbeidere med lederansvar.

 • Opptak
  Programmet «Ledelse i endring» starter 1. februar 2016. Vi har fortløpende opptak, men begrenset antall plasser, max 25 personer. Alle deltakere må gjennom kvalifiserende intervju før de får bekreftet plass.
 • Varighet
  Programmet går over elleve måneder, fordelt på fem samlinger à to dager og et avsluttende Assessment Center på to dager.
 • Tidsbruk 
  Utover de 12 samlingsdagene må du bruke tiden mellom samlingene til praktisk trening på din egen prestasjonsarena for å bli sertifisert. De fleste av våre deltakere er i full jobb samtidig som de gjennomfører programmet.
 • Sted
  Storform har i 12 år gjennomført sine lederprogrammer på Strand Hotel Fevik i Grimstad. Her er omgivelsene og forutsetningene for læring gode.
  Les mer om Strand Hotel Fevik her
 • Pris
  Programpris er 47 500,- kr. pr. deltager. I tillegg kommer reise og kost / overnatting på hotell.
 • Dato for samlinger
 • Samling 1
  1. – 2. februar 2016
 • Samling 2
  4.-5. april 2016
 • Samling 3
  13.-14. juni 2016
 • Samling 4
  15.- 16. august 2016
 • Samling 5
  10.-11. oktober 2016

Assesment Center og sertifisering
12.-14. desember 2016, Assessment og sertifisering

OM LEDELSE I ENDRING

Endring og omstilling har alltid vært en del av menneskets liv. Det samme gjelder menneskets evne til å kultivere, forbedre og rasjonalisere. En organisasjon er derfor underlagt det universelle prinsipp om stadig produsere sine varer og tjenester med større kvalitet, mindre kost og raskere leveranse. Problemet for mange bedrifter i dag er hastigheten. Endringene kommer så raskt at en ikke rekker å snu sin virksomhet før det er for sent. Oljebransjen er et godt eksempel på dette i Norge. Omstilling og kontinuerlig forbedring er altså avgjørende for at virksomheter skal overleve, også i fremtiden.

Litt overraskende kanskje, men Norge har klart å bli en svært konkurransedyktig nasjon i et internasjonalt perspektiv. Dette til tross for at vi opererer med svært høye lønninger, relativ liten arbeidsledighet, stort innslag av sosiale velferdsordninger og lav rente. I sum skulle dette gitt oss store utfordringer i et globalt marked. Men vi har i snart 40 år hevdet oss med konkurransedyktige varer spesielt innen prosessindustri og forsvarsteknologi.

Hvorfor? Jo, fordi disse industriene har forberedt seg på fremtiden. De har innført varige omstillingstiltak som virker og som sikrer arbeidsplasser år etter år. Å initiere, innføre og organisere omstillings- og forbedringstiltak er et lederansvar, i enhver virksomhet.

 

 

Meld din interesse på toppen av siden eller ta kontakt med en av oss direkte hvis du ønsker mer informasjon om programmet, eller hvis du ønsker å vite mer om andre tjenester vi tilbyr.