Nytt Storformkurs «Lean og ledelse» lanseres 5. april

Er du nysgjerrig på hva LEAN er? Har du jobbet en del med LEAN og kontinuerlig forbedring, men trenger input til hvordan du kan implementere det i egen virksomhet? Lurer du på hvordan du som leder skal håndtere motstand i egen organisasjon?

Da bør du komme på Storforms frokostseminar 5. april for å høre mer om kurset ”LEAN og ledelse”.

Torbjørn Hekneby kan røpe at det blir et todagers kurs med fokus på implementering av Lean i egen virksomhet. I kjent Storform-stil blir det et svært praktisk rettet kurs.

– Gjennom kurset vil du få en innføring i de viktigste verktøyene i LEAN og du skal, etter endt kurs kunne anvende disse direkte i din egen virksomhet. Videre får du en innføring i endringsledelse og i hvordan du som leder kan håndtere motstand mot endring i egen organisasjon, sier Torbjørn.

– Dette er et program for deg som ønsker å innføre Lean i din virksomhet og skape mer med mindre ressurser.

Deling

– I Storform er vi opptatt av erfaringsutveksling og deling. På kurset vil du møte bedriftsledere som har jobbet mye med LEAN og har erfaring på hvordan konkret gå frem når en ønsker å implementere LEAN i egen virksomhet, sier Torbjørn.

Kurset vil også ta for seg opphavet til LEAN og hvordan LEAN i dag benyttes i ulike deler av samfunnet. På frokostseminaret 5. april vil Storform presentere innholdet i programmet mer inngående.

Ledelse

– For at bedrifter skal kunne øke sin konkurransedyktighet gjennom økt omstillings- og innovasjonsevne er LEAN-ledelse og kontinuerlig forbedring svært sentralt. En LEAN-leder må kunne være tett på både LEAN-arbeidet og det operative arbeidet, sier Torbjørn.

Storform har siden 2006 utdannet over 500 ledere innen endringsledelse og kontinuerlig forbedring.

– Vårt viktigste fokus er endringsledelse og hvordan håndtere motstand mot endring i organisasjonen når en innfører LEAN i egen virksomhet, sier Torbjørn.

 

MELD DEG PÅ FROKOSTSEMINARET NÅ!