Samarbeid med psykologspesialist

image description

Mogens Albæk regnes som en av landsdelens dyktigste psykologer på identitet og tilknytningsproblematikk. Han blir en viktig bidragsyter på Storforms lederprogram «Ledelse i endring» som starter opp i februar 2016.

 

– Moderne hjerneforskning kan inspirere og anvendes på ledelse og organisasjon. Dette blir stadig mer sentralt i arbeidet med lederutvikling, sier Hanne Holvik, konsulent og partner i Storform.

Lederskap handler om å håndtere mennesker, og for å lykkes med å få mennesker rundt deg til å prestere er samspill-kompetanse viktig. Mogens har erfaring som kliniker og leder innen spesialisthelsetjenesten og jobber bla. med organisasjonspsykologi, forskning og utviklingsarbeid. Han vil bidra i lederprogrammet med sin kompetanse på mentale prosesser i et lederperspektiv.

– Som leder er det viktig at man har kompetanse om seg selv og sine egne styrker og potensialer. Mogens vil bidra med å gi en dypere forståelse av hvilke mekanismer som spiller inn i mellommenneskelig samhandling. Han legger et godt grunnlag for å kunne jobbe med selvutvikling, og for å forstå hvordan man kan møte de rundt seg på en god måte, sier Hanne.

Samarbeidsavtalen med Storform innebærer at Mogens vil bidra med ulike oppdrag i Storform sine lederprogram, samt som lederstøtte og i oppfølging av enkeltpersoner.

– Det hender at vi gjennom lederprogrammene møter mennesker som har ekstra utfordringer som vi ikke har kompetanse nok til å håndtere. Hvis og når dette oppstår er det viktig at vi har noen vi kan støtte oss på, sier Hanne.