REFERANSER

 


Rolf H. Søraker, Sparebanken Sør
www.sor.no

Din stilling?
HR-direktør

Hva var utgangspunktet for at du / dere inngikk et samarbeid med Storform?
Lederutvikling i en organisasjon i endring fra ekspedisjon og forvaltning til rådgiving og salg. Med andre ord lederutvikling for å lede en moderne kompetanseorganisasjon.

Hva konkret har Storform gjort for dere?
Vi gjennomførte prestasjonscoaching-programmet for alle våre ledere. Salgstrening for ansatte og opplegg for å øke servicefokus for ansatte i stab.

I ettertid, hva slags resultater gav samarbeidet med Storform dere?
Gjennom prestasjonscoaching programmet til Storform fikk vi ny energi i arbeidet med å utvikle Sparebanken Sør som en kompetanseorganisasjon. Våre ledere har via coachingen kommet nærmere sine medarbeidere og på den måten klart å kombinere den enkeltes behov for utvikling med bankens behov for omstilling og resultater . Våre ansatte har fått forståelse for at trening i salg gir gode resultater. Med andre ord fokus på prestasjonsmål gir gode resultatmål.

Hvorfor mener du eventuelt at andre bedrifter bør velge Storform?
De bedrifter som velger Storform blir satt i modus for egenutvikling. Med Storform ombord vil bedriftene oppleve at utviklingsprosesser ikke kan kjøpes – men at man får hjelp til å komme igang med eget utviklingsarbeid.


Siw E. Wiken, Agder Kollektivtrafikk AS
http://www.agderkollektivtrafikk.no

Din stilling?
Administrerende direktør

Hva var utgangspunktet for at du / dere inngikk et samarbeid med Storform?
En organisasjon i omstilling. Dyktige ansatte som hadde behov for å utvikle samspillet mellom seg.

Hva konkret har Storform gjort for dere?
Ledergruppeutvikling, coaching og målprosesser.

I ettertid, hva slags resultater gav samarbeidet med Storform dere?
En tryggere organisasjon med tydeligere krav til innhold og kvalitet på hva vi skal levere.
Større forståelse for at det er viktig å jobbe med kultur og ikke bare fag.

Hvorfor mener du eventuelt at andre bedrifter bør velge Storform?
Det er viktig at samspillet på alle nivåer fungerer godt for optimalisere produksjonen. Storform har etter vår vurdering levert høy kvalitet og bidratt til at AKT som organisasjon fungerer bedre i dag. Jeg vil spesielt fremheve at Storform har satt seg veldig godt inni våre rammevilkår og omgivelser, dette er viktig for å kunne gjøre en god jobb med AKT.

Thor Arne Håvorstad, Aker Solutions (2010)
www.akersolutions.com

Din stilling? 
Administrerende direktør

Hva var utgangspunktet for at du / dere inngikk et samarbeid med Storform?
I en krevende tid med ekstreme krav til leveranser hadde vi et stort behov
for å sette fokus på mål og måloppnåelse. Videre utvikle vår evne til å utfordre hverandre på en åpen og ærlig måte og samarbeide godt i våre team for å nå målene vi satte.

Hva konkret har Storform gjort for dere?
Vi har gjennomført en rekke ulige typer kurs og lederopplæring
innenfor målsettinger, måloppnåelse, teamarbeid, coaching etc. Alt bygget
rundt praktiske eksempler fra vår hverdag på jobben.

I ettertid, hva slags resultater gav samarbeidet med Storform dere?
Bedre samhandling og forståelse for hverandre som mennesker og kollegaer.
Samtidig bedre fokusering på felles mål og suksess for bedriften totalt
sett.

Hvorfor mener du eventuelt at andre bedrifter bør velge Storform?
Storform er et godt hjelpemiddel for deg som vil skape større verdier,
fornøyde medarbeidere og en prestasjonskultur i bedriften.

 


 

Alfred Solgaard, Strømmestiftelsen (2010)
www.strommestiftelsen.no

Din stilling?
Stabssjef

Hva var utgangspunktet for at du dere inngikk et samarbeid med Storform?
Jeg har god erfaring med Storform fra tidligere jobb som adm dir. i ABCenter gruppen.  Det var også etablert et forretningsforhold til Strømmestiftelsen da jeg startet i Strømmestiftelsen januar 2010.

Hva konkret har Storform gjort for dere?
Storform har forestått salgstrening av våre rådgivere innen skole- og næringslivssamarbeidet. Kurset har omfattet kommunikasjonsteknikker, ferdigheter i samtaledisposisjon samt å gi våre kolleger utfordringer ”utenfor egen flytsone”.  Vi var spesielt begeistret for å bli utfordret på egne grenser innen ”sosial dristighet”

I ettertid, hva slags resultater gav samarbeidet med Storform dere?
Vi har blitt mer bevisste på egen atferd i salgs- og kommunikasjonssammenheng. Vi er fortsatt under trening, men har tro på at bevisstgjøring, trening og god oppfølging fra Storform skal gi resultater

Hvorfor mener du eventuelt at andre bedrifter bør velge Storform?
Storform er en liten, men dyktig aktør innen sine satsningsfelt. De har bred erfaring som gjør dem i stand til å  skreddersy et opplegg til din organisasjon. Viktigst dog er kjemi med den rådgiveren / konsulenten fra Storform som skal forestå kursing  / undervisning. Be derfor om å bli godt presentert for og kjent med vedkommende konsulent før det inngås langsiktig avtale.


Per Christian Voss, Validus AS 

www.validus.no

Din stilling: 
Konsernsjef/CEO

Hva var utgangspunktet for at du / dere inngikk et samarbeid med Storform?
Behov for bistand til å utvikle samhandling, målforståelse og måloppnåelse i ledergruppen.

Hva konkret har Storform gjort for dere?
Arbeidet sammen med oss over lengre tid; lite fokus på ”tradisjonelt” konsulentarbeid og stort fokus på egenutvikling og gruppedynamikk.

I ettertid, hva slags resultater gav samarbeidet med Storform dere?
Bedre samhold og lagforståelse. Omforent oppfatning av viktighet mht målfokusering.

Hvorfor mener du eventuelt at andre bedrifter bør velge Storform?
Praktisk tilnærming med fokus på å bedre den enkelte og gruppens samlede prestasjoner. Lite snikksnakk.


Tore B. Johannessen, TTS Energy 
www.ttsgroup.com

Din stilling:
Senior VP HR&Organization

Hva var utgangspunktet for at du / dere inngikk et samarbeid med Storform?
Samarbeidet startet med Torvik da jeg var regionbanksjef i DnBNOR.
Mitt mål var å få til et opplegg hvor vi praktisk trente våre ledere i faget ledelse, ikke i administrasjon eller økonomi. Fokus skulle være mer trenerrollen og for noen den spillende trenerrollen. Opplegget i DnbNOR var meget velykket. Da jeg skiftet jobb og så at vi trengte noe av det samme i TTS så kontaktet jeg Per Bård Torvik. Nå er vi i gang med tredje «kurs». Liker forresten ikke å kalle det kurs.

Hva konkret har Storform gjort for dere?
Se svaret over.

I ettertid, hva slags resultater gav samarbeidet med Storform dere?

Vi har et godt samarbeid med Storform gjennom Per Bård. Vi har gjennom samarbeidet fått systematisert og ikke minst fått aksept for at også ledelse er noe det må trenes på, ikke bare av og til, men jevnlig. Samarbeidet er ikke avsluttet og jeg har tanker om at vi kan utvikle samarbeidet videre. Spisse det.

Hvorfor mener du eventuelt at andre bedrifter bør velge Storform?
For oss har det handlet om ledertrening og jeg vet av erfaring fra andre arbeidsplasser at praktisk ledertrening kan gjøre bedriften bedre. Opplegget som Storform leverer mener jeg er bra nettopp fordi man ikke akademiserer, men går direkte inn å ser på alle de treningsmulighetene som finnes, mht lederskap, i hverdagen.


Gunnar P. Thomassen, Sparebanken Sør
www.sor.no

Din stilling?
Direktør personmarked

Hva var utgangspunktet for at du /
dere inngikk et samarbeid med Storform?

Behov for å styrke ledernes kunnskaper mht å utvikle team og medarbeidere.

Hva konkret har Storform gjort for dere?
Gjennomført et program for alle lederne i Sparebanken Sør. Alle lederne har utviklet ferdigheter som setter dem i stand til å trene medarbeidere og team, og gjennom det utvikle en prestasjonskultur.

I ettertid, hva slags resultater gav samarbeidet med Storform dere?
Lederne utviklet ferdigheter som trenere. For at disse ferdighetene skal gi konkrete resultater må det imidlertid være en helhetlig plan for utviklingen av organisasjonen.

Hvorfor mener du eventuelt at andre bedrifter bør velge Storform?
Storforms konsept er konkret og «to the point» mht å utvikle lederferdigheter som kan tas i bruk i hverdagen og gi resultater.