Storform i vekst og utvikling

hanne_portrett

Det siste året har Storform opplevd en jevn vekst, både i kundeporteføljen, oppdragsmengde og antall konsulenter. – Det er fantastisk gøy å se at vi vokser, på tross av dagens markedssituasjon, sier daglig leder Hanne Holvik.

 

Hanne tok over ansvaret som daglig leder i Storform fra januar 2016. Hun forteller at en bredere kundeportefølje har vært et viktig strategisk mål for selskapet.

– Som konsulentselskap blir vi fort påvirket av svingninger i markedet, og for et år siden var vi usikre på hvordan nedgang i andre bransjer ville treffe oss. Nå ser vi at dagens situasjon med økt endringstakt og behov for rask omstilling og kontinuerlig utvikling har ført til flere oppdrag for oss, sier Hanne

Nylig fikk Storform Nordens største frisørkonsern på kundelisten, og forrige uke kom beskjeden om at Storform vant anbudet om lederutviklingsprogram for Vest-Agder fylkeskommune.

– Til høsten starter vi opp minst fem interne lederutviklingsprogram for både private og offentlige kunder. Vi har nå oppdrag som strekker seg helt mot 2018, og det er stort for et konsulentselskap på vår størrelse, sier Hanne.

I tillegg til nye kunder vokser også oppdragsmengden fra eksisterende kunder.

– Det er veldig gøy å se at kundene er fornøyde og ønske mer. For oss blir det en indikator på at det vi leverer gir verdi for kundene, og det er jo helt avgjørende.

 

Varig konkurransefortrinn

I tillegg til vekst i oppdrag og kunder er Hanne opptatt av den faglige veksten i selskapet.

– Hvis man vil være best er man nødt til å være i utvikling og kontinuerlig jobbe for å forbedre seg. For oss i Storform er dette helt sentralt, og det siste året har vi vokst faglig både gjennom kompetanseheving internt og gjennom nyansettelser, sier Hanne.

– Målet vårt er å skape varige konkurransefortrinn for kundene våre. Vi jobber med mennesker i organisasjonen og ser at det vi kan bidra med er viktig og gjør en forskjell. Det er ingenting som gleder mer enn å se at kundene våre lykkes med sine mål.