Storform på de store scener!

IMG_8485

Toppidrettsutøvere, musikere og næringslivsledere. Alle lever de av å prestere når det gjelder som mest. 23. – 24. september var de samlet på høstens store møteplass for utvikling av prestasjonskultur; Prestasjonskonferansen 2015. Hanne Holvik fra Storform var med å fasilitere konferansen.

 

– Jeg er fasinert over hvor mange likheter det er mellom ulike bransjene og utøverne når det kommer til hvordan de jobber for å prestere på et ekstraordinært nivå, dette til tross for at de presterer på helt ulike arenaer, forteller Hanne fra Storform.

Hun hadde oppgaven med å lede flere av workshopene der de 400 deltakerne på konferansen ble delt i grupper på tvers av prestasjonsmiljøene for å jobbe sammen og lære av hverandre.

– På konferansen har alle det samme målet; et ønske om å lære av hverandre. Deltakerne er veldig nysgjerrige på hverandres teknikker og fokus og jeg opplever at det er svært nyttig og lærerikt for de som deltar. I tillegg bygger deltakerne nettverk og vennskap de kan ha glede av senere, forteller Hanne.

Prestasjonskonferansen er tuftet på ideen om å samle folk fra ulike prestasjonsmiljø som toppidrett, næringsliv, akademi og kulturbransjen. På konferansen deler de erfaringer og får inspirasjon til hvordan de stadig kan utvikle seg til å prestere enda bedre. Dette var fjerde året Prestasjonskonferansen ble arrangert i Operahuset i Oslo som et samarbeid mellom Olympiatoppen og Den Norske Opera & Ballett.

Disiplin

Temaet for årets konferanse var disiplin, som er et av flere kriterier som kjennetegner de som presterer på topp. Fokus, lojalitet, hardt arbeid og kvalitet ble diskutert. Fra scenen fortalte blant annet statsminister Erna Solberg om hvordan hardt arbeid gir resultater, mens Eirik Kristoffersen fra Forsvarets Spesialkommando understreket hvor viktig det er å være lojale til organisasjonens intensjon. Thea Næss, verdensmester i kickboksing viste kickboksing på operascenen, mens hun reflekterte over hvilke teknikker hun bruker for å holde fokus.

Per Fugeli bidro med en befriende og tankevekkende motpol til prestasjonsfokuset. Han snakket om hvordan den enøyde prestasjonskulturen skaper et skille mellom vinnere og tapere, noe som fører til et sorteringssamfunn. Fugeli høyakter det vanlige menneske og mener at alle må være sin egen målestokk.

– Det ble en spennende debatt om hvor viktig det er at motivasjonen til å prestere kommer innenfra, sier Hanne.

Les mer om Prestasjonskonferasen og se hele programmet på Prestasjonskonferansens egne nettsider.

eller kontakt Hanne Holvik som var Storforms bidragsyter på de store scener!