Innsikt

Kartlegging
Storform kan bidra med å planlegge og gjennomføre ulike former for kvalitative og kvantitative kartlegginger. Vi har ulike metoder for datainnhenting som intervjuer, web-baserte spørreskjemaer med mer. En kartlegging kan ha ulike formål, som å danne et bedre beslutningsgrunnlag, som et ledd i omstillingsprosesser eller lignende.

Medarbeidermålinger
Storform har lang erfaring og høy kompetanse på måling og kartlegging. Vi har utviklet vår egen medarbeiderundersøkelse basert på QPS-Nordic, og gjort denne tilgjengelig i vårt web-baserte måleverktøy eRadar. eRadar Medarbeiderundersøkelse gjør det enkelt å gjennomføre vitenskaplig funderte medarbeiderundersøkelser. Du får umiddelbar tilgang på resultatene i et brukervennlig web-grensesnitt med lettfattelig grafiske fremstillinger. Resultatet kan tas ut som fiks ferdig Powerpoint-presentasjon, i tillegg til web-visningen. I eRadar kan du sammenligne resultatet fra dine medarbeidere med det nasjonale snittet, i tillegg til historisk utvikling i egen organisasjon.Mer info: www.eradar.no

Ledermålinger
Storform tilbyr ulike former for ledermålinger til bruk i utviklings- eller rekrutteringsprosesser. Vi kan også tilby personlighetstester som MBTI, Catell 16 og NEO-PI-R.

Faktaundersøkelser
Faktaundersøkelse er en metode som brukes i konfliktsaker i arbeidslivet der det foreligger påstander om mobbing eller trakassering. Metoden er anbefalt av arbeidstilsynet og har til hensikt å belyse fakta i en konkret sak best mulig, for å bidra til å kunne løse saken i virksomheten.Faktaundersøkelsen skal ivareta den enkeltes rettigheter; integritet og verdighet. Storforms konsulenter er utdannet og trent på gjennomføring av Faktaundersøkelse.