Kommunikasjonstrening

Kommunikasjonstrening
Alt kommuniserer, til og med ordene våre. Å mestre god kommunikasjon er kanskje det viktigste en leder gjør. Vår kommunikasjonstrening handler om å trene opp sentrale ferdigheter som å lytte på flere nivåer, stille gode og åpne spørsmål, borre når det er behov for det, og søke å erkjenne hvilken effekt din kommunikasjon og din personlighet som leder har på omgivelsene rundt deg. Kommunikasjon er aldri målet, men et avgjørende verktøy når vi lærer oss å bruke det riktig. Vår kommunikasjonstrening er praktisk og vi har fokus på trening.

Presentasjonsteknikk
Mange ledere utrykker frykt for å snakke i store forsamlinger. Det er ingen sjelden frykt. Men for ledere er det å prestere på en scene, en repeterende øvelse. Det betyr at de bør være godt trent og forberedt på akkurat den øvelsen. Det aller meste kan trenes, også det å snakke i forsamlinger, eller å møte  media. I Storform er vi opptatt av forløse potensial. Og de fleste ledere er ganske overlesset med uforløst potensial. Det er vi klare for å utfordre, og forløse. Vi stiller med god coaching, kamera og skreddersydde løsninger for dere som er klare til å flytte grenser.