LEAN og ledelse

”LEAN og ledelse”

– et kurs om kontinuerlig forbedring

Mange har lært mye om LEAN og LEAN verktøy, men altfor få har lært hvordan de konkret skal å få dette til å virke i egen virksomhet. Derfor handler Storforms kurs mye om ledelse, forankring og implementering

Pris: 6.900,-

Påmelding innen 1. oktober

Kurset vil gi deg en forståelse for grunnprinsippene i LEAN og du vil lære hva som kjennetegner din rolle som LEANleder i praksis. Etter endt kurs skal du være i stand til å legge opp en plan for implementering av LEAN i egen virksomhet.

Kurset går over to dager og består av både teori og praksis:

  • Trening på sentrale LEAN-verktøy
    Gjennom kurset vil du bli kjent med filosofien og tankesettet bak LEAN, samtidig som du skal bli trygg på å bruke noen av de mest sentrale LEAN verktøyene.
  • Praktiske ferdigheter for å lede endringsprosesser
    Kurset vil gi deg kjennskap til noen av de mest relevante ledelsesteoriene, slik som endringsledelse og transformasjonsledelse. Du vil få praktisk trening på konkrete lederferdigheter som er avgjørende for å lykkes som LEANleder.
  • Kunnskap om hvordan implementere LEAN (praktisk prosjektledelse)
    Du vil få kunnskap om hvordan planlegge og gjennomføre endringsprosser. Etter endt kurs skal du sitte igjen med en konkret verktøykasse for implementering av LEAN, slik at du kan ta dette rett tilbake til egen virksomhet og starte arbeidet der.

 

Kontakt Ida Kristine Moe;  ida@storform.no / 90082142 for å høre mer om kurset.

Meld deg på her:

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Stilling

Firma

Melding