Forbedringsprosesser

Kulturutvikling
Vi tror at kultur er en undervurdert faktor for å lykkes i det lange løp. Storform har spisskompetanse på det kulturelle og menneskelige aspektet ved endring og utvikling i organisasjoner.

Storform jobber med virksomheter som ønsker å utvikle en prestasjonskultur; en kultur kjennetegnet av en sterk vilje til å bli bedre og å utvikle seg, både individuelt og som organisasjon. For å utvikle en prestasjonskultur jobber vi systematisk med holdninger, antakelser, og de kommunikative ferdighetene, til både ledere og medarbeidere.

Kontinuerlig forbedring
I en prestasjonskultur er vilje til forbedring og omstilling helt grunnleggende. LEAN er en helhetlig filosofi om kontinuerlig forbedring. «LEAD as if you have no power», sier LEAN-filosofien. Din styrke som leder handler altså om å forløse potensial hos dine medarbeidere, akkurat hva vi i Storform tror på. Og LEANs verktøykasse  er rikholdig og velprøvd. Filosofien kjenner vi godt igjen, og verktøykassen forløser mange av Storforms ambisjoner for ledelse, organisasjoner og kultur. Derfor er LEAN og kontinuerlig forbedring en sentral del av våre programmer. Vi er sertifirerte LEAN-instruktørere og vi tilbyr lean-prosesser som en del av våre utviklings- og forbedringsprogrammer.

Endring og omstilling
Motstand mot endring er en medfødt menneskelig egenskap. Innføring av endringer stiller derfor store krav til hvordan den menneskelige og kulturelle dimensjonen blir ivaretatt. Vi tror en velutviklet prestasjonskultur er en forutsetning for å kunne gjennomføre endringer med et vellykket resultat.Det finnes mange eksempler på mislykkede endringsprosesser. Årsaken til at endring feiler, handler ofte om at man ikke har tatt inn over seg betydningen av grunnleggende menneskelige behov. De sterke psykologiske mekanismene som trer i kraft når mennesket får et krav om endring utenfra, er noe som fort blir undervurdert i iveren etter å få endringen implementert.

«Denial is the most predictable of all human responses»

-The Architect (The Matrix Reloaded, 2003)

 

Konflikthåndtering

Konflikter på arbeidsplassen kan føre til mistrivsel, ineffektivitet og dårlig omdømme. En konflikt som får vokse og gro kan bli en bremsekloss og energityv for hele organisasjonen. Konflikter kan være utfordrende å håndtere, men den dårligste tilnærmingen er å ikke gjøre noe.

Konflikter har tradisjonelt blitt betraktet som dysfunksjonelt og tegn på at noe er galt i egen organisasjon. Dette synet er i dag avleggs. Konflikter er en helt naturlig og nødvendig del av alle organisasjoner hvor mennesker samhandler. Det handler om hvordan du som leder håndterer konflikter og hvordan sikre at konflikter forblir på et lavere stadie i «konflikttrappa».

Storform har lang erfaring med å hjelpe virksomheter ut av konfliktsituasjoner samt gi nødvendig støtte til forebygging og skolering.