Ledelse

Lederprogram
Storform leverer skreddersydde lederprogram for å utvikle ledere på ulike nivåer i små og store organisasjoner. Våre lederprogram kjennetegnes av en praktisk tilnærming og av å være bygget på anerkjent teori om hva som virker.

September 2015 lanserte vi et nytt lederutviklingsprogram; Ledelse i endring. Programmet har oppstart i februar 2016 og er åpent for alle.

Ledergrupper
Storform har lang erfaring og gode metoder for å gjøre ledergrupper mer effektive. Vår evne til å stille de rette spørsmålene, tørre å utfordre og se det store bildet, gjør oss i stand til å forløse gruppas potensial.

Rådgiving, coaching og mentoring
Storform tilbyr strategisk og operasjonell rådgiving, coaching og mentoring for ledere på ulike nivåer.