Anne Gunn Langeid

Anne Gunn har bred erfaring fra endringsledelse og omstillingsprosesser og har til sammen jobbet 8 år som leder og konsulent.

Anne Gunn har blant annet vært leder i plan- og prosjektavdelingen i National Oilwell Varco (NOV) der hun var sentral i oppbyggingen av planavdelingen i en tid hvor selskapet var i sterk vekst. I NOV har hun også vært leder og prosjektleder for flere endringsprosesser knyttet til reorganisering, optimalisering av arbeidsprosesser, økt kvalitet på rapportering og måling av KPI`er. Hun har erfaring med større omstillingsprosesser over tid, både som leder og medarbeider, og fikk oppleve overgangen fra stor vekst til dramatiske kutt og nedgangstider i NOV.

Anne Gunn har også jobbet to år som konsulent i Accenture. Der arbeidet hun mye med endringsledelse og kommunikasjon.

+47 41 41 40 90 | annegunn@storform.no