Hanne Holvik

Hanne Holvik har solid erfaring som konsulent innenfor ledelse og organisasjonsutvikling. Hun er nysgjerrig og motiveres av å få ledere, medarbeidere og organisasjoner til å utvikle seg. Hanne er god til å bygge relasjoner og opptatt av at det vi leverer gir kunden verdi.

Hanne har 9 års erfaring som konsulent innenfor ledelse og organisasjonsutvikling. Hun jobbet 8 år i Accenture, et internasjonalt konsulentselskap, hvor hun jobbet med organisasjonsutvikling og endringsledelse i en forretningsmessig kontekst. Hanne har bred erfaring med å jobbe med ulike kunder innenfor både privat og offentlig sektor. Hun har vært prosjektleder i omstillingsprosjekter og innføringer av nye ERP løsninger, utviklet konsept for endringsledelse, samt fasilitert prosesser på forskjellige ledelsesnivå. I tillegg har Hanne god erfaring med å støtte HR i utvikling av HR-strategi, omstillings- og nedbemanningsprosesser.

Hanne har en Master i Ledelse og Organisasjons psykologi fra BI i Oslo, med spesialisering innenfor ledelse, strategi, organisasjonsdesign, coaching og teamutvikling. I tillegg er hun utdannet sosionom og har øvrige fag som Arbeid- og organisasjonspsykologi og Prosjektforum i fagkretsen.

+47 952 88 571  |  hanne@storform.no