Karina Houge Gabrielsen

Karina Houge Gabrielsen har bakgrunn fra energibransjen etter å ha vært ca 10 år i Agder Energi. Her var hun blant annet leder for prosjektanalysemiljøet, der hun var sentral i å bygge opp et analysemiljø som jobbet på tvers av konsernet. I AE har hun også vært leder for prosjektstyringsmiljøet og for en fagkomite som vurderte alle større investeringer. Karina har deltatt i flere strategiprosesser på konsern, seksjons – og avdelingsnivå de siste 10 årene. Hun har bred erfaring fra prosessledelse både fra arbeid med kontinuerlig forbedring, og ift planlegging og gjennomføring av prosjekter i ulike segmenter.  Karina har ellers erfaring fra finanssektoren etter å ha jobbet ca 3 år i DNB, blant annet som analytiker innenfor energisegmentet.

Karina har en mastergrad i økonomi, samt sykepleierutdanning. Til daglig jobber Karina som prosessleder og konsulent.

 

+47 91 38 90 96‬ |  Karina@storform.no