Storform

Lean og ledelse

LEAN er et velprøvd og effektivt konsept som kan utvikle og forbedre din virksomhet på flere områder. Mange sliter med å lykkes, men setter du fokus på de riktige tingene, kan implementering av Lean bety mye for din virksomhet.

Det er mange gevinster å hente fra en vellykket implementering av Lean:

- STØRRE FLYT
- MINDRE SLØSING
- BEDRE KVALITET
- MER FORNØYDE KUNDER
- LAVERE KOSTNADER
- BEDRE ARBEIDSMILJØ

Det er likevel få som lykkes. Ofte skyldes dette at ledere og organisasjoner fokuserer for mye på verktøyene framfor det som kanskje er den viktigste forutsetningen for å lykkes, nemlig kultur og ledelse.

Storform har mange års erfaring med å integrere Lean i ulike virksomheter. Vi fokuserer på å utdanne ledere som igjen skaper kultur for kontinuerlig forbedring. Vi kan hjelpe deg og din organisasjon med selv å skape en Lean-virksomhet, og hente ut potensialet som bor i virksomhetens kultur. Dette gjør vi ved først å skolere dine ledere. Deretter gi et rammeverk for hvordan dere selv kan forankre Lean i virksomheten og gjennomføre nødvendige endringsprosesser.

Lean er så spennende som konsept at vi forsker på det sammen med NTNU og UiA. Torbjørn Hekneby, partner og konsulent i Storform, jobber nå med en doktorgrad i Lean og ledelse. Les mer om dette arbeidet her

 

Personvernerklæring Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info
Scroll down