Lederutvikling

Medarbeiderskap

Individuell lederstøtte

Utvikling av toppledergrupper

Storform


Handelshøyskolen UiA og Storform fortsetter samarbeidet 2021/2022 Praktisk lederprogram med 30 studiepoeng

Sammen med Handelshøyskolen Executive UIA er Storform nå i gang med andre halvår av studiet,
Endringsagent, et praktisk lederprogram i endringsledelse. Nå er vi i markedet med fortsettelsen.


Ledelse

"Å lede innebærer for meg å gå fremst og dermed vise retningen, og en retning kan ikke være å bli stående på ett sted, selv om stedet er godt"

Jan Carlzon, tidl. konsernsjef i SAS (1981-1993)

Strategiutvikling

Strategi handler mer om HVA som skal gjøres enn HVORDAN noe skal gjøres. Man kan illustrere dette ved å si at forretningsstrategien handler om å gjøre de rette tingene, mens handlingsplaner handler om hvordan gjøre tingene riktig.

LEAN og ledelse

LEAN er et velprøvd og effektivt konsept som kan utvikle og forbedre din virksomhet på flere områder. Mange sliter med å lykkes, men setter du fokus på de riktige tingene, kan implementering av Lean bety mye for din virksomhet.

Utviklingsprosesser

Forbedringsarbeid er grunnleggende i all prestasjonsutvikling. Ikke bare individuelt, men også i medarbeider- og ledergrupper. Forbedring handler om endring. En organisasjons holdning til endring er ofte kjennetegnende på hvilken kultur den preges av.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er mye mer enn ord som sies eller skrives. Å utvikle gode kommunikasjonsferdigheter er sentralt for både ledere og medarbeidere i en hver organisasjon. Storform tilbyr en rekke tjenester som utvikler slike ferdigheter.


Konsulent, partner og daglig leder Svein Hjorthaug

Konsulent og partner Torbjørn Hekneby

Samarbeidspartner/konsulent Marte Daae-Qvale Holmemo

Konsulent og partner Håvard Tvedten

Assosiert partner Tor Geir Kvinen

Konsulent og kreativ leder Daniel Marinas

Personvernerklæring Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info
Scroll down